INTRODUCTIE EN CULTUUR
Wat zoeken mensen in werk? Ieder kent wel de meest gehanteerde motivatietheorieën, waarbij vooral Maslov menigmaal wordt geciteerd. Om te beginnen zouden mensen werken om te overleven en pas als dat allemaal geregeld is, komen zaken als zingeving aan de orde. Dat is dan ook, wat de mens van andere zoogdieren onderscheidt.
Tamelijk recent zijn er echter nieuwe theorieën gepubliceerd, waarbij de biologische metafoor wat op de achtergrond is geraakt en vooral wordt ingezoomd op het wezenlijke van de mens. In deze benadering komt met name het woordje ‘flow’ voor en wordt er gesproken over gelukservaringen. Maar wat betekent dit laatste?
Mensen kunnen er blijkbaar van genieten om geconcentreerd met een taak bezig te zijn. Als die taak ‘inzet en nadenken’ vraagt en niet vanzelf zomaar routineus uitgevoerd moet worden, dan schijnt men daar veel plezier aan te beleven. Of dat nu het maken is van een ingewikkeld recept of het spelen van een goede partij tennis; desgevraagd zeggen mensen – als het lukt – momenten van geluk te ervaren. Kennelijk heeft men er behoefte aan om uitgedaagd te worden; om af en toe eens aan anderen te laten zien wat men wel kan.
En als er vervolgens gevraagd wordt – wanneer men dat zoal beleeft – dan blijkt dat heel veel mensen dat soort geluk ervaring hebben door het uitvoeren van taken op hun werk. Van werken kan dus een gevoel van vervulling uitgaan. Mits men zich uitgedaagd voelt om zijn capaciteiten te gebruiken én mits er iemand aanwezig is, die waarneemt dat men die prestatie levert.
Bovenstaande is dus zeker iets anders dan werken als noodzakelijk kwaad. Werken kan dus gewoon erg leuk zijn; hetgeen door DataTest alom onderschreven wordt! Het interessante van de theorie is ook, dat het element ‘uitdaging’ aanwezig moet zijn. Zodra er sprake is van routine, dan daalt het tevredenheidsgevoel bij het verrichten van taken. Meer van hetzelfde is tijdelijk comfortabel, maar op den duur de dood in de pot. Ook het element ‘feed back’ is een noodzakelijke bouwsteen om van het werken te kunnen genieten.
In eerste instantie, interessante materie voor degenen die arbeidsprocessen ontwerpen of reorganisaties uitvoeren. Maar echter ook belangrijk voor het management van DataTest Services B.V. Want als genoemde theorie klopt en DataTest neemt aan dat dit zeker op waarheid berust, dan betekent het dat mensen zullen zoeken naar uitdagende arbeid, waarin ze met genoegen hun tanden kunnen zetten. In een omgeving die bovendien waardering geeft voor de geleverde prestaties.
In aansluiting op vorenstaande gaat DataTest er vanuit dat het verrichten van ICT consultancy werkzaamheden te maken heeft met telkens nieuwe uitdagingen. Op basis van deze constatering tracht DataTest in de praktijk dan ook de juiste match voor haar medewerkers te creëren, waarbij het persoonlijk opleiding- en ontwikkelingsplan – met vaak een training on the job ofwel op welke wijze bepaalde ervaring opgedaan kan worden in telkens nieuwe projecten – hoog in haar vaandel staat!

2023-11-09